Avís legal


Avís legal

1. Acceptació de les condicions d'ús

Les condicions i termes establerts en aquest document són aplicables a l'ús del lloc web.

Qualsevol usuari que faci servir la web accepta sense modificacions les condicions i termes determinats a continuació.

Les modificacions o canvis que en el futur puguin afectar el servei que aquest lloc web ofereix, poden implicar també la modificació de les presents condicions d'ús.

És responsabilitat de l'usuari de mantenir-se informat dels canvis que puguin esdevenir-se.

Si l'usuari no accepta les presents condicions d'ús, tampoc no pot beneficiar-se d'aquest servei.Condicions Generals

Els drets de propietat intel·lectual, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de Basarda.com.

Basarda.com es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'us amb la finalitat d'adaptar-les a la legislació vigent, les novetats jurídiques o les practiques habituals del mercat.

L'usuari s'obliga a no utilitzar aquesta web per a activitats contraries a la llei. També s'obliga a no publicar comentaris o anuncis utilitzant una identitat falsa o ha ocultar l'origen dels anuncis i/o missatges. Basarda.com es reserva el dret de no publicar els anuncis i/o missatges que no respectin aquestes condicions.

Basarda.comno es compromet a que el portal estigui operatiu en tot moment, no essent responsable d'errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions que obliguin ha aturar momentàniament el servei.

Basarda.com no es fa responsable del contingut de les pàgines de tercers enllaçades des del seu portal, no obstant revisarà i eliminarà aquelles que atemptin contra la legalitat vigent o tinguin caràcter ofensiu.

Basarda.com no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi. Tot i que es compromet a vetllar per evitar-ho en tot el possible, tenint present que a Internet la seguretat total no existeix.

Basarda.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Vic els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

Basarda.com es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Amb la utilització dels serveis oferts per Basarda.com, l'usuari manifesta l'acceptació d'aquestes condicions.Ús

Amb l'únic fi d'oferir un bon servei als usuaris Basarda.com estableix unes condicions d'ús del seu lloc web. Aquestes condicions concerneixen, per exemple, la llargària del missatge, la durada de l'anunci, la inclusió d'imatges i, en general, la interacció de l'usuari amb el lloc web.

Basarda.com no es fa responsable del fet que, en determinades circumstàncies, la informació subministrada pels usuaris s'esborri o sigui afectada per un error en el procés d'emmagatzematge.

L'ús del lloc web és totalment prohibit als menors de 14 anys.

L'usuari s'ha d'anunciar a l'àrea o categoria pertinent i en cap cas no pot cometre cap dels actes següents:

- Vulnerar les lleis, ni les nostres regles o la nostra política de continguts prohibits.
- Manifestar falsedats o induir a error.
- Vulnerar els drets de tercers.
- Distribuir o allotjar comunicacions no sol•licitades (“spam”), cartes en cadena o piràmides lucratives.
- Distribuir virus o cap mena de tecnologia que puguin causar danys a Basarda.com o als béns i interessos dels usuaris.
- Imposar una càrrega d'utilització poc raonable a la infrastructura de Basarda.com o interferir-ne el correcte funcionament.
- Copiar, modificar, processar o distribuir continguts d'altri.
- Emmagatzemar o aplegar informació o dades personals de tercers, incloent-hi les adreces de correu electrònic, sense llur consentiment.
- Esquivar, evitar o ignorar les mesures disposades per a impedir o restringir l'accés a la web.
- És totalment prohibit d'abusar del servei de Basarda.com publicant-hi reiteradament un mateix anunci o anuncis similars.Activitats no permeses i continguts prohibits

Per a poder oferir un bon servei adequat a les necessitats dels usuaris són imprescindibles unes regles d'ús que protegeixin l'usuari d'aquest servei.

És totalment prohibit de publicar un anunci a Basarda.com, o d'enviar un missatge als altres usuaris del servei, emparant-se d'una direcció electrònica o del recurs identificatiu que sigui, si la informació que conté:

- Concerneix dades de contacte d'algú contra la seva voluntat expressa.
- La venda d'animals
- És falsa, difamatòria, insultant, immoral, obscena, pornogràfica o inadmissible, en termes legals.
- És il•legal o incita a la violència o a qualsevol mena de conducta criminal.
- Revela afers privats o viola els drets humans en qüestions de privaticitat i de publicitat.
- Conté virus o qualsevol alta característica contaminant o destructiva, o interfereix, o pot interferir, el correcte funcionament del lloc web o l'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web.
- Publica informació ja subministrada per un altre usuari.
- Suplanta la personalitat de cap dels membres de l'equip del Basarda.com
- Incita a violar les condicions i termes de funcionament del web.
- Infringeix la propietat intel•lectual o industrial o cap dret de tercers.
- Ofereix productes o serveis la venda, distribució o divulgació dels quals són regulades (per exemple, la venda de valors).
- Posa a la venda productes falsificats, drogues (il•legals o sota prescripció mèdica), equips farmacèutics, armes de foc o de la mena que sigui, alcohol, material perillós de tota mena, restes humanes.
Anuncis de venda d'animals a Catalunya
Basarda.com no permet la venda d'animals.Anuncis d'allotjaments turístics a Catalunya

A Catalunya està prohibit publicar anuncis de lloguers d'habitatges turístics, cases rurals, hotels, hostals, etc. que no continguin el nº de permís corresponent de la Generalitat. Basarda.com esborrarà els anuncis que no incloguin aquest número.Utilització abusiva de Basarda.com

Basarda.com pot limitar o finalitzar els serveis oferts, eliminar-ne els continguts allotjats i adoptar mesures tècniques i legals per foragitar de la web els usuaris que causin entrebancs o actuïn contràriament a l'esperit o a la forma de les nostres polítiques, i això amb independència de qualsevol pagament estipulat en concepte d'ús de la web o de qualssevol serveis complementaris.

Basarda.com no accepta cap mena de responsabilitat per l'ús no autoritzat o il•legal del servei que puguin fer-ne els usuaris, i això amb independència de la potestat de privar-los d'accedir-hi o no.Responsabilitat

Basarda.com no es fa responsable de cap cost, despesa o dany derivats de l'ús d'aquest lloc web o de la informació que s'hi contingui o que s'hi relacioni. Això inclou, sense limitar-s'hi, tota mena de danys: directes, indirectes o emergents, el lucre cessant (incloses la pèrdua de dades, la interrupció del negoci o del servei o la pèrdua de beneficis), i tant si n'és la causa una demanda basada en un contracte, o una negligència de l'ordre que sigui, com si Basarda.com ha estat advertida de la possibilitat d'aquests danys.Indemnització

Els usuaris mantindran per tant indemne a Basarda.com, els seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.Protecció de dades personals


Basarda.com es compromet a:
- No cedir les dades personals
- No vendre les dades personals
- No enviar publicitat de terceres empreses

Basarda.com pot enviar:
- Butlletí de novetats al portal

Obligacions de l'usuari:
- L'usuari és el responsable de mantenir la seva informació actualitzada i que les dades siguin reals.

La base de dades está allotjada en un centre de dades situat a l'estat espanyol i compleix amb les normes de seguretat necessàries per garantir la seguretat. El sistema disposa dels tallafocs necessàries i la programació de la web es revisada permanentment per millorar la seguretat de les dades. De totes formes, la protecció total contra atacs a Internet és impossible.

Es guarda la IP d'accés per protegir els usuaris per mal ús de la web, suplantacions d'identitat i altre delictes. Aquesta informació només es facilita sota peticions judicials o requeriment policial.Formularis de contacte

Basarda.com no guarda de forma permanent la informació que s'envia als anunciants a través dels formularis de resposta, no obstant, temporalment pot guardar aquesta informació enviada pels formularis per realitzar controls de seguretat per intentar vigilar i protegir als usuaris i el servei d'atacs i intents d'engany. El procés es realitza de forma automàtica però en ocasions pot fer-se de forma manual. Qualsevol informació recollida a través d'aquests formularis serà eliminada totalment un cop passats els controls automàtics o revisió manual si cal. En cap cas es guarda de forma permanent. No es fa perfil d'usuari. No s'utilitza de cap forma. No es cedeix. No es comparteix.Sense garanties

Basarda.com posa a disposició aquest lloc web tal com es presenta, amb la informació que conté o pugui contenir, sense manifestacions ni garanties de cap ordre, ni implícites ni explícites.

En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, Basarda.com és exonerada de tota mena de garanties, explícites o implícites, incloent-hi, però no limitant-s'hi, les garanties de comercialitat i d'idoneïtat a un fi determinat.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat i tot el risc en l'ús d'aquest servei i de la informació que s'hi conté. Basarda.com no ofereix garanties quant a precisió, fiabilitat, idoneïtat o compleció de la informació publicada en aquest lloc web.

L'usuari ha de guardar, així mateix, una còpia de la informació que subministri a Basarda.com, que tampoc no és responsable del cost derivat de la modificació de la informació subministrada.

Basarda.com no garanteix l'accés continu i ininterromput a aquest lloc web, ni que aquest sigui lliure d'errors.


Informació emmagatzemada

Aquesta web només guarda la informació que els seus usuaris fan arribar a través dels formularis acceptats expressament. Tanmateix l'usuari té accés total a la mateixa a través de la zona privada. Aquesta informació és utilitzada únicament per oferir el servei propi de la web. Així mateix, el correu electrònic també és utilitzat per enviar el butlletí de novetats a la web. L'usuari pot eliminar en qualsevol moment tota la informació que ha posat a la web.Butlletins

Es possible que Basarda.com envïi als usuaris registrats un butlletí amb informació de les novetats a la web de Basarda.com (canvis, novetats, anuncis o ofertes de treball) o bé novetats a la web de la mateixa empresa propostes.com. Al correu es facilitarà informació per donar-se de baixa totalment o bé limitar la recepció dels correus. Aquest butlletí no contindrà publicitat de terceres empreses.Dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

Però l'usuari pot esborrar totes les seves dades personals des de la seva Zona Privada al portal, eliminant tota la informació que pugui disposar Basarda.com. No obstant, es mantidrà el registre d'activitat on figura la IP i dades publicades als anuncis per si hi ha futures reclamacions judicials.Informació sobre Cookies

Basarda.com utilitza Cookies per guardar un número de sessió vàlid per 30 minuts i que permet accedir a la Zona Privada per administrar els anuncis pròpis.

El portal inclou publicitat de publicitat de Google Adsense que pot utilitzar cookies per gestionar el seu servei, pero Basarda.com no en té cap accés ni és responsable.

Aquesta web utilitza sistemes d'anàlisi i mesurament de visites, trànsit i navegació proveïts per tercers. Entre aquests, empra Google Analytics, de Google, Inc, que utililza una galeta que recull la seva adreça IP i ús de la web. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc que, d'acord amb els termes del servei (disponibles a http://www.google.com/intl/es/analytics/tos.html), farà servir aquesta informació amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l'activitat de la mateixa així com d'Internet. Google afirma podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google, i que no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. En utilitzar aquest lloc web, l'USUARI consent el tractament d'aquestes dades per Google en la forma i per als fins assenyalats.

Veracitat dades

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si calgués. Basarda.com no es responsabilitza de l'existència d'anuncis falsejats, tot i que en tenir coneixement procedirà a l'eliminació inmediata i a la cancel.lació de l'accés a l'autor.Responsabilitat i delictes

En cas de produïr-se qualsevol delicte en aquesta web i en cas de ser requerit per qualsevol cos de seguretat o per ordre judicial, Basarda.com falicitarà tota la informació de que disposi i col.laborarà en tot moment amb la justicia.


Legislació Aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de Basarda.com i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, Basarda.com i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals pertinents.